Jeśli chcesz dostawać e-maila z nowościami - wpisz swój adres:


P.H. JARDO DOMINIKA ZEMAN
Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 330
tel. +48 33 818 38 37


e-mal: sklep@jardo.com.pl

Rejestracja

* - pola opcjonalne

Hasło:
powtórz:
Osoba Fizyczna
Firma
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Ulica
Nr domu / mieszkania
Kod Pocztowy
Miasto
Telefon
Numer NIP  *
Nazwa Firmy
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT
Ulica
Nr domu / mieszkania
Kod Pocztowy
Miasto
Telefon
Numer NIP
Regulamin

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się
z regulaminem sklepu Nazwa firmy oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia.